Czwartek 29 września 2022, Godzina 06:53
AKTUALNOŚCI
EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o.
CEL PROJEKTU
ZAKRES PRAC
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
GALERIA
CIEKAWE LINKI
DO POBRANIA
KONTAKT
PRZETARGI
GODZINY PRACY
WFOŚiGW
NFOŚiGW
AKTUALNOŚCI

Zmiana MAO

Spółka Eko – Inwestycja informuje, iż na wczorajszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników (26.10.2011 r.) została podjęta uchwała, powołująca na stanowisko Pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO (Measure Authorising Officer) pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” panią Katarzynę Samburska. Pani Katarzyna objęła stanowisko po poprzednim pełnomocniku -panu Krzysztofie Kuśmierowskim, który w maju b.r. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Ze stanowiska I zastępcy MAO został odwołany pan Andrzej Machowski.

Nowemu pełnomocnikowi gratulujemy wyboru, natomiast byłym pełnomocnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej.

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. realizacji  projektu (MAO)

Do zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” należy w szczególności:

 1. kierowanie, koordynacja i nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt;
 2. realizacja Projektu, w tym pomoc w przygotowaniu umów i innych dokumentów formalno-prawnych;
 3. pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych dotyczących Projektu;
 4. pomoc w przygotowywaniu wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności;
 5. zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie rzeczowe i finansowe Projektu;
 6. przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu;
 7. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 8. nadzór nad przygotowaniem i publikacją ogłoszeń, przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert, jak również nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 9. nadzór nad działaniami zmierzającymi do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu;
 10. podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków (wniosków o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub o refundację), wniosków o płatność (pośrednią i końcową);
 11. monitorowanie rzeczowe i finansowe postępów w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie oraz zgodności z wytycznymi właściwych instytucji;
 12. odpowiedzialność za ostateczne brzmienie Umowy o dofinansowanie, które zatwierdza swoim podpisem;
 13. odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji;
 14. obsługa kontroli realizacji Umowy o dofinansowanie, a w szczególności: kierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób odpowiedzialnych za realizację zadań w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnianie do wglądu akt i dokumentów Projektu, nadzorowanie sporządzania odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp. z akt i dokumentów Projektu, korzystanie z prawa zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń, podpisywanie protokołów z kontroli.Pozostałe aktualności
Życzenia Świąteczne
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzą Zarząd i Pracownicy Spółki Eko Inwestycja Sp. z o.o.... więcej »

Życzenia Świąteczne
Pełnych szczęścia, serdeczności i ciepła Świąt Bożego Narodzenia, nowych możliwości i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzy Zarząd oraz Pracownicy Eko-Inwestycja Sp. z o.o.... więcej »

Życzenia Świąteczne
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzą Zarząd i Pracownicy Spółki Eko Inwestycja Sp. z o.o.... więcej »

Życzenia Świąteczne
Pełnych szczęścia i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 obfitującego w nowe możliwości i sukcesy życzy Zarząd oraz Pracownicy Eko Inwestycja Sp. z o.o.... więcej »

POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA - zmiana godzin przyjęcia wniosków!
Wypełnione wnioski oraz ankiety można składać w biurze spółki Eko –Inwestycja przy ul. Dworcowej 71 lok. 18 (wejście od parkingu) w godzinach: poniedziałek i środa - w godz. 8:00- 18:00 wtorek, czwartek i piątek 8:00-15:30... więcej »

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULEJÓWEK - dofinansowanie 80% - nabór do 15 lipca
Miasto Sulejówek planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 4.1 RPO WM 2014-2020 na projekt związany z zakupem instalacją powietrznych pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Pompy ciepła będą wspomagać instalację CWU (ciepłej wody użytkowej). W ramach projektu Miasto Sulejówek zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Miastem Sulejówek.... więcej »

Życzenia Świąteczne
Pełnych szczęścia i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 obfitującego w nowe możliwości i sukcesy... więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA
Spółka EKO INWESTYCJA informuje, że przekazała do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej w następujących ulicach: Długiej, Zielonej, Wierzbowej, Armii Krajowej, Słowackiego, Jagodowej, Sejmowej, Świerkowa, Świętochowskiego. W związku z tym zapraszamy Państwa do podłączania gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu prosimy o kontakt z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku. ... więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OKUNIEWA
Spółka EKO INWESTYCJA informuje, że przekazała do użytkowania II etap sieci kanalizacyjnej wybudowanej w miejscowości Okuniewie, gmina Halinów w następujących ulicach: Sosnowa, Południowa, 1go Maja, Zielna, Projektowana, Husarii, Ułańska, Kozacka, Jeździecka, Zacisze, Stokrotki, Działkowa, Szkolna,Lipowa i M. Konopnickiej.... więcej »

Informacja o dniu wolnym
„Uprzejmie informujemy, iż poniedziałek 17.08.2015 jest dniem wolnym dla pracowników Spółki „Eko-Inwestycja” w zamian na święto przypadające w sobotę 15.08.2015r. Za utrudnienia przepraszamy.”... więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA
Spółka Eko Inwestycja uprzejmie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ulicach: Spacerowej, Dąbka, Francuskiej, Sosabowskiego, Małego Księcia, Szklarniowej, Słowackiego, Szczecińskiej i Placu Czarnieckiego...... więcej »

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA SPÓŁKI
Informujemy, że zmianie ulegają godziny pracy Spółki. Nowe godziny urzędowania : poniedziałek- piątek 7:30-15:30... więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI OKUNIEW, GMINA HALINÓW.
Spółka EKO INWESTYCJA informuje, że została przekazana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej w następujących ulicach: Warszawskiej, Wiklinowej, Banachowskiej, Poligonowej, Szkolnej, M. Konopnickiej, Rynek, Zduńskiej, Pułtuskiej, Polnej, Leśnej, Słonecznej, Kościelnej, Rycerza Okunia, Stanisławowskiej, Łąkowej od ul. Zabranieckiej, Zabranieckiej, Kwiatowej , Parkowej, Sadowej, Lipowej, Akacjowej, Długiej- część.... więcej »

Informacja dla Mieszkańców Sulejówka
Spółka Eko Inwestycja informuje o możliwości podłączenia gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych ulicach : LEMA i KOŚCIUSZKI.... więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI OKUNIEW, GMINA HALINÓW
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Okuniewa możliwością podłączania gospodarstw domowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach kontraktu FS/23/2012 pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów - etap I” tj. w ulicach: Warszawskiej, Wiklinowej, Banachowskiej, Poligonowej, Szkolnej, M. Konopnickiej, Rynek, Zduńskiej, Pułtuskiej, Polnej, Leśnej, Słonecznej, Kościelnej, Rycerza Okunia, Stanisławowskiej, Łąkowej od ul. Zabranieckiej, Zabranieckiej, Kwiatowej , Parkowej, Sadowej, Lipowej, Akacjowej, Długiej...... więcej »

Informacjja dla Mieszkańców Sulejówka
Spółka EKO INWESTYCJA uprzejmie informuje, że istnienie możliwości podłączania gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych ulicach: Przybosia, Prusa, Wyszyńskiego i Szosowej.... więcej »

Informacja dla Mieszkańców Sulejówka
Spółka Eko Inwestycja Sp. z. o.o. informuje, że w dniu 29.05.2015 r. podpisała umowę dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sielankowej i Tęczowej...... więcej »

ZMIANA SZIEDZIBY BIURA SPÓŁKI EKOINWESTYCJA
Spółka EKO INWESTYCJA SP. z. o.o. informuje, że zmienia siedzibę biura . Od dnia 2 stycznia 2015 r. zapraszamy pod nowy adres ul. Dworcowa 71 lokal 17 (I piętro), wejście od ulicy Żeromskiego (od strony wewnętrznego parkingu na końcu pasażu handlowego). Numer telefonu/faxu pozostaje bez zmian. ... więcej »

Życzenia Święteczne
„Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele radości, ciepła, optymizmu, zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań... więcej »

OŚWIADCZENIE dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwej informacji
Szanowni Mieszkańcy ! Ze zdumieniem odebrałem informacje zawarte w ulotce dystrybuowanej w Sulejówku, w okresie 13-14 listopada 2014r., autorstwa przedstawicieli grupy podpisującej się jako Inicjatywa Samorządowa. W przeciwieństwie do autorów tego wątpliwej jakości dokumentu, mam odwagę podpisać się z imienia i nazwiska pod poniższym sprostowaniem.... więcej »

FS/P/33/2014 -
Dnia 28.08.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Etap II” ... więcej »

FS/P/32/2014 -
Dnia 19.08.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Etap II” ... więcej »

Przetarg FS/P/30/2014 -
Dnia 11.07.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na „Dokończenie budowy kanalizacji w północnej części miasta Sulejówek wraz z modernizacją pompowni PG-1 i PG-2” ... więcej »

Przetarg FS/P/29/2014 -
Dnia 06.06.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów - Etap II... więcej »

Przetarg FS/P/28/2014 -
Dnia 15.05.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na "Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu"... więcej »

Zmiana godzin pracy
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców Zarząd pragnie poinformować, iż ulegają zmianie godziny pracy Spółki. ... więcej »

Informacja o dniu wolnym
Spółka „Eko-Inwestycja” pragnie poinformować, że 02.05.2014r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki „Eko-Inwestycja”. Za utrudnienia przepraszamy, i zapraszamy do Spółki od 05.05.2014r... więcej »

Informacja o dniu wolnym
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2014 dzień 17.04.2014r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki „Eko-Inwestycja”. Za utrudnienia przepraszamy, i zapraszamy do Spółki od 22.04.2014r... więcej »

Przetarg FS/P/27/2014 -
Dnia 11.04.2014 r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów - Etap II... więcej »

Informacja dla Mieszkańców
Spółka EKO INWESTYCJA Sp. z. o.o. informuje, iż Wykonawca zadania pn "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek" dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie planuje rozpocząć wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych...... więcej »

Życzenia świąteczne
Z okazji Świat Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz zespołu Spółki "Eko-Inwestycja” Pragnę złożyć serdeczne życzenia...... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/26/2013
dot. przetargu na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek... więcej »

Informacja o przekazanych do eksploatacji kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
... więcej »

Przetarg FS/P/26/2013 - „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek”
Dnia 06.11.2013r. ogłoszono nowy przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek... więcej »

Przetarg FS/P/25/2013 - „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek”
Dnia 17.10.2013r. ogłoszono nowy przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Sulejówek... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/24/2013
dot. przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejówek w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego - zadanie VIII... więcej »

Informacja dla Mieszkańców
Szanowni Państwo, Spółka ‘’Eko Inwestycja’’ Sp. z. o.o. pragnie poinformować, iż w dniu 5 lipca zakończyła przyjmowanie umów dotyczących dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych. ... więcej »

Przetarg FS/P/24/2013 -
Dnia 21.06.2013r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejówek w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego - zadanie VIII... więcej »

Informacja w sprawie uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW do kosztów przyłącza kanalizacyjnego
Szanowni Państwo, poniżej znajdują się linki do informacji w sprawie uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW do kosztów przyłącza kanalizacyjnego oraz do wzoru umowy.... więcej »

Harmonogram Robót Okuniew 2013/2014
W zakładce "DO POBRANIA" dostępna jest wersja instalacyjna formularza z harmonogramem robót Okuniew 2013/2014.... więcej »

Informacja
Spółka „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyło się wprowadzenie na plac budowy Wykonawcy realizującego kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów”.... więcej »

Informacja o dniach wolnych
Informujemy, iż dni 29-30 kwietnia oraz 2 maja zostały wyznaczone jako dni wolne od pracy. ... więcej »

Zmiana terminu składania deklaracji uczestnictwa w projekcie
W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych (części kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości do budynku), Spółka " Eko Inwestycja" Sp. z. o.o. uprzejmie informuje, iż wydłuża termin składania deklaracji do dnia 29.05.2013 r.... więcej »

Informacja dla Mieszkańców
Spółka “Eko Inwestycja” Sp. z. o.o. uprzejmie informuje iż zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza ( części kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości do budynku). Aby było to możliwe Spółka musi zebrać co najmniej 50 deklaracji osób wyrażających chęć wzięcia udziału w niniejszym projekcie. Dofinansowanie wyniesie 45% kosztów wykonania przyłącza.... więcej »

Życzenia Wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu swoim oraz zespołu Spółki „Eko-Inwestycja” pragnę złożyć serdeczne życzenia ...... więcej »

Komunikat MZWiK w sprawie podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku informuje, że przejął do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu unijnego pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów wybudowanej przez „Eko-Inwestycję” Sp. z o.o. Aby podłączyć się do kanalizacji sanitarnej w ulicach:... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/23/2012
dot. postępowania FS/P/23/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów - etap I"... więcej »

Życzenia świąteczne
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ... ... więcej »

Informacja o dniu wolnym
Uprzejmie informujemy, iż dni 24 oraz 31 grudnia 2012r., są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy dla pracowników „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o. zgodnie z zarządzeniem nr 14/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Zarządu Spółki... więcej »

Przetarg FS/P/23/2012 -
Dnia 13.12.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów - etap I... więcej »

Informacja o dniu wolnym
Uprzejmie informujemy, iż dzień 2 listopada 2012r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników "Eko - Inwestycja" Sp. z o.o., zgodnie z zarządzeniem nr 12/2012 z dnia 25.10.2012r. Zarządu Spółki.... więcej »

Komunikat MZWiK w sprawie podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku informuje, że przejął do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu unijnego pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów wybudowanej przez „Eko-Inwestycję” Sp. z o.o. Aby podłączyć się do kanalizacji sanitarnej w ulicach:... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/22/2012
dot. postępowania FS/P/22/2012 "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 583m wraz z odgałęzieniami w zlewni pompowni U7 na terenie miasta Sulejówek - zadanie nr V."... więcej »

Przetarg FS/P/22/2012 -
Dnia 18.07.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 583m wraz z odgałęzieniami w zlewni pompowni U7 na terenie miasta Sulejówek - zadanie nr V.... więcej »

Harmonogram Robót 2012/2013
W zakładce "DO POBRANIA" dostępna jest wersja instalacyjna formularza z harmonogramem robót 2012/2013.... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/16/2011
dot. postępowania FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Informacja o wpłynięciu odwołania FS/P/16/2011
dot. postępowania FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Informacja o dniu wolnym
Uprzejmie informujemy, iż dzień 2 maja 2012r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników „Eko – Inwestycja” Sp. z o.o., zgodnie z zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 27.04.2012r. Zarządu Spółki.... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/16/2011
dot. postępowania FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Informacja z sesji otwarcia ofert FS/P/16/2011
dot. postępowania FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/21/2012
dot. postępowania FS/P/21/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 472 m wraz z odgałęzieniami w ulicy Iwaszkiewicza i ul. Baczyńskiego - zadanie nr II"... więcej »

Życzenia Wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim mieszkańcom gmin Sulejówek i Halinów najlepsze życzenia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy Zarząd oraz pracownicy Spółki „Eko – Inwestycja”... więcej »

Harmonogram Robót - „Wykonanie robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku”
Aktualny harmonogram prac (złożony przez Wykonawcę - STD Nasiłowski - w dniu 02. 04.2012r) dotyczący "Wykonania robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku" FS/15/2011... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/21/2012
dot. postępowania FS/P/21/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 472 m wraz z odgałęzieniami w ulicy Iwaszkiewicza i ul. Baczyńskiego - zadanie nr II"... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/20/2012
dot. postępowania FS/P/20/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1 985 m wraz z odgałęzieniami w centralnej części miasta Sulejówek - zadanie nr VI"... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/19/2012
dot. postępowania FS/P/19/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 705 m wraz z odgałęzieniami w północnej części miasta Sulejówek - zadanie nr III"... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/18/2012
dot. postępowania FS/P/18/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 359,5 m wraz z odgałęzieniami w północnej i wschodniej części Sulejówka - zadanie nr IV"... więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty FS/P/17/2012
dot. postępowania FS/P/17/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek - zadanie nr I"... więcej »

Ogłoszenie dodatkowych informacji, zmienione załączniki do SIWZ w postępowaniu FS/P/16/2011
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku".... więcej »

Załączniki do IDW, tabele - wykaz cen
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku".... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, załączniki IDW w postępowaniu FS/P/21/2012
dot. postępowania FS/P/21/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 472 m wraz z odgałęzieniami w ulicy Iwaszkiewicza i ul. Baczyńskiego - zadanie nr II"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, załączniki IDW w postępowaniu FS/P/20/2012
dot. postępowania FS/P/20/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1 985 m wraz z odgałęzieniami w centralnej części miasta Sulejówek - zadanie nr VI"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, załączniki do IDW w postępowaniu FS/P/18/2012
dot. postępowania FS/P/18/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 359,5 m wraz z odgałęzieniami w północnej i wschodniej części Sulejówka - zadanie nr IV"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, załączniki do IDW w postępowaniu FS/P/17/2012
dot. postępowania FS/P/17/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek - zadanie nr I"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, załączniki, ogłoszenie dodatkowych informacji w postępowaniu FS/P/19/2012
dot. postępowania FS/P/19/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 705 m wraz z odgałęzieniami w północnej części miasta Sulejówek - zadanie nr III"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz ogłoszenie dodatkowych informacji - 13.02.2012
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku".... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie dodatkowych informacji w postępowaniu FS/P/21/2012
dot. postępowania FS/P/21/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 472 m wraz z odgałęzieniami w ulicy Iwaszkiewicza i ul. Baczyńskiego - zadanie nr II"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie dodatkowych informacji w postępowaniu FS/P/20/2012
dot. postępowania FS/P/20/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1 985 m wraz z odgałęzieniami w centralnej części miasta Sulejówek - zadanie nr VI"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie dodatkowych informacji w postępowaniu FS/P/19/2012
dot. postępowania FS/P/19/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 705 m wraz z odgałęzieniami w północnej części miasta Sulejówek - zadanie nr III"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie w postępowaniu FS/P/18/2012
dot. postępowania FS/P/18/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 359,5 m wraz z odgałęzieniami w północnej i wschodniej części Sulejówka - zadanie nr IV"... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie w postępowaniu FS/P/17/2012
dot. postępowania FS/P/17/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek - zadanie nr I"... więcej »

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 01.02.2012
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku".... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz ogłoszenie dodatkowych informacji - 01.02.2012
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku".... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. II oraz ogłoszenie dodatkowych informacji
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Harmonogram Robót - „Wykonanie robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku”
W związku z podpisaną w dniu 14.12.2011r. umową z firmą STD Nasiłowski na „Wykonanie robót sanitarnych związanych z dokończeniem prac po dotychczasowym Wykonawcy robót kanalizacyjnych w Sulejówku” uprzejmie informujemy, że Wykonawca przedłożył harmonogram planowanych robót. Jednocześnie informujemy, że harmonogram ten może ulec zmianom. ... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu FS/P/17/2012
dot. postępowania FS/P/17/2012 - "Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek - zadanie nr I" ... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Spółki w dniach 10-11.01.2012r. część I.
dot. postępowania FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku". Odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Spółki w dniach 10-11.01.2012r. część I.... więcej »

Przetarg FS/P/21/2012 -
Dnia 13.01.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 472 m wraz z odgałęzieniami w ulicy Iwaszkiewicza i ul. Baczyńskiego.... więcej »

Zmiana struktury organizacyjnej spółki „Eko – Inwestycja”
... więcej »

Przetarg FS/P/20/2012 - "Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1 985 m wraz z odgałęzieniami w centralnej części miasta Sulejówek - zadanie nr VI"
Dnia 11.01.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1 985 m wraz z odgałęzieniami w centralnej części miasta Sulejówek.... więcej »

Przetarg FS/P/19/2012 - "Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 705 m wraz z odgałęzieniami w północnej części miasta Sulejówek - zadanie nr III"
Dnia 11.01.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 705 m wraz z odgałęzieniami w północnej części miasta Sulejówek... więcej »

Przetarg FS/P/17/2012 - "Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek - zadanie nr I"
Dnia 10.01.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 168 m wraz z odgałęzieniami w południowej części Miasta Sulejówek ... więcej »

Przetarg FS/P/18/2012 - "Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 359,5 m wraz z odgałęzieniami w północnej i wschodniej części Sulejówka - zadanie nr IV"
Dnia 10.01.2012r. ogłoszono nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 7 359,5 m wraz z odgałęzieniami w północnej i wschodniej części Sulejówka... więcej »

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie
dot. przetargu FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"... więcej »

Przetarg FS/P/16/2011 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku"
Dnia 22.12.2011 r. ogłoszono nowy przetarg na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku.... więcej »

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa Zarząd Spółki Eko Inwestycja... więcej »

Koniec roku - czas posumowań
Koniec roku zawsze skłania do pewnych podsumowań, dlatego też w tym miejscu chcieli byśmy przedstawić działania Spółki w 2011 r.... więcej »

Wręczenie nagród w konkursie „Rowerem po Sulejówku”
W dniu 8 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Sulejówek odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu „Rowerem po Sulejówku”. Dyplomy oraz nagrody wręczali Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa oraz Prezes Spółki Eko-Inwestycja Sebastian Bodzenta. ... więcej »

Zmiana MAO
... więcej »

Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia
W dniu 18 września 2011 r. (niedziela) na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku odbył się I Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia. ... więcej »

ROZWIĄZANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ ROBÓT
Ze względu na brak widocznych działań oraz nie realizowanie programu naprawczego z dnia 27 kwietnia 2011r. spółka Eko-Inwestycja wypowiedziała umowę wykonawcy z dniem 3 sierpnia 2011 r.... więcej »

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC W ULICY DWORCOWEJ
W środę 11 maja odbyło się spotkanie dotyczące prac, które będą prowadzone w ulicy Dworcowej. Na spotkaniu obecni byli min: Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa, Prezes Eko- Inwestycjcji Sebastian Bodzenta oraz przedstawiciele wykonawcy robót firmy Strabag. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy oraz osoby zainteresowane planowanymi pracami w ulicy Dworcowej. ... więcej »

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
Zarząd Spółki „EKO – INWESTYCJA” zaprasza na spotkanie mieszkańców ul. Dworcowej, które odbędzie się 11 maja 2011 o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Idzikowskiego 2A w Sulejówku. ... więcej »

ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIAMI PRACE BUDOWLANE RUSZYŁY
Jak zapowiadaliśmy w tym tygodniu ruszyły prace budowlane. W najbliższych tygodniach koparki oraz ekipy wykonujące prace budowlane będą dla mieszkańców Sulejówka częstym widokiem. ... więcej »

PO ŚWIĄTECZNEJ PRZERIWE RUSZĄ PRACE BUDOWLANE
W pierwszym poświątecznym tygodniu na ulicach Sulejówka ruszą prace budowlane. Intensyfikacja prac będzie narastać w kolejnych tygodniach.... więcej »

ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim mieszkańcom gmin Sulejówek i Halinów najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Zarząd oraz Pracownicy Spółki Eko-Inwestycja ... więcej »

18 KWIETNIA ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE BUDOWLANE
Długo oczekiwane rozpoczęcie prac budowlanych będzie miało miejsce 18 kwietnia (poniedziałek)... więcej »

ZMIANA ZARZĄDU SPÓŁKI EKO-INWESTYCJA
Z dniem 17 marca nowym Prezesem Spółki Eko-Inwestycja został Pan Sebastian Bodzenta, zastąpi on na tym stanowisku Panią Katarzynę Samburską, której Eko-Inwestycja Sp z o.o. serdecznie dziękuje za dotychczasową współpracę.... więcej »

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA „MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULEJÓWKU”
Postępowanie pn ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku” nr FS/5/2010 zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.... więcej »

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
Aktualnie Spółka "EKO-INWESTYCJA" Sp. z o. o. prowadzi jedno postępowanie przetargowe - FS/P/5/2010 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku" ... więcej »

WSTRZYMANE PRAC W ULICY DWORCOWEJ ORAZ WARECKIEJ
Ze względu na sezon zimowy roboty budowlane w ulicy Dworcowej oraz Wareckiej zostały wstrzymane. Ponowne rozpoczęcie prac nastąpi gdy polepszą się warunki pogodowe.... więcej »

RUSZA KANALIZACJA
Podpisanie umowy z wykonawcą robót.... więcej »

KANALIZACJA DLA SULEJÓWKA I OKUNIEWA
Spółka Eko-Inwestycja podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... więcej »